Streda, 24. Máj 2017

Úradné oznamy


TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul. Tolstého, Košice
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul. Tolstého, Košice
24.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
23.05.2017
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
čítaj ďalej
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
22.05.2017
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 02 Komunikácie a spevnené objekty v zložení stavebných objektov SO 02.1 Komunikácie a spevnené objekty a SO 02.2 Komunikácie a spevnené objekty a oporné múry stavby „Bytový dom BUMBLE BEE, Adlerova ul., Košice“....
čítaj ďalej
Obnova bytového domu, Dneperská 6, Košice
Obnova bytového domu, Dneperská 6, Košice
22.05.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
22.05.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 05.06.2017 ...
čítaj ďalej
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
22.05.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ v Úradnom vestníku verejného obstarávania. Lehota na predkladanie návrhov je do 26.06.2017. do 10:00 h....
čítaj ďalej
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
22.05.2017
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej