Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
17.01.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.01.2017...
čítaj ďalej
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
17.01.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 85a ods. 3 stavebného zákona: - žiadosť o zmenu stavby Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa, SO 04 - údaj o sprístupnení rozhodnutia vydaného OÚ Košice, odborom starostlivosti o ŽP, podľa zákona o EIA, pod č. OU-KE-OSZP3-2013/00078 zo dňa 14.10.2013, ktoré je zverejnené na webovom sídle orgánu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-areal-titus-klimkovicova-ii-etapa-kosice ...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
16.01.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 5 ks drevín rastúcich na ulici Inžinierska č. 12 -14 v Košiciach...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ
16.01.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na ulici Humenská č.6 -8 v Košiciach...
čítaj ďalej
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Bytové domy
13.01.2017
Kolaudačné rozhodnutie...
čítaj ďalej
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
13.01.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
13.01.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.01.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2016/2“...
čítaj ďalej

Mestské podniky