Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Predajňa potravín LIDL, Herlianska , Košice
Predajňa potravín LIDL, Herlianska , Košice
16.10.2018
Stavebné povolenie ...
čítaj ďalej
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Havanská 13, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Havanská 13, Košice
16.10.2018
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania....
čítaj ďalej
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
16.10.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 6.11.2018...
čítaj ďalej
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
15.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
15.10.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej

Mestské podniky