Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul. č. 32, 33 v Košiciach
Výzva na predkladanie žiadosti na prenajatie bytov na Golianovej ul. č. 32, 33 v Košiciach
25.05.2017
V bytovom dome na Golianovej ul. č. 32, 33 sú právne a fyzicky voľné dva dvojizbové byty vo vlastníctve mesta. Správcom domu je Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.. Termín na doručenie žiadosti je do 7. júla 2016 do 14.00 hod....
čítaj ďalej
Polyfunkčné centrum Košice - Šaca
Polyfunkčné centrum Košice - Šaca
25.05.2017
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
čítaj ďalej
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul. Tolstého, Košice
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul. Tolstého, Košice
24.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
23.05.2017
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...
čítaj ďalej
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
22.05.2017
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 02 Komunikácie a spevnené objekty v zložení stavebných objektov SO 02.1 Komunikácie a spevnené objekty a SO 02.2 Komunikácie a spevnené objekty a oporné múry stavby „Bytový dom BUMBLE BEE, Adlerova ul., Košice“....
čítaj ďalej
Obnova bytového domu, Dneperská 6, Košice
Obnova bytového domu, Dneperská 6, Košice
22.05.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
čítaj ďalej

Mestské podniky