Deň mesta Košice

Úradné oznamy


Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore  medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
27.06.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košive zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore na parcelách č. 202/1 a 182/1 medzi bytovými domami na uliciach Letná...
čítaj ďalej
Rodinný dom, ul. Lovecká, Košice
Rodinný dom, ul. Lovecká, Košice
27.06.2017
stavebné povolenie...
čítaj ďalej
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
26.06.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 07.07.2017...
čítaj ďalej
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 29 a 31, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 29 a 31, Košice
21.06.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej

Mestské podniky