Deň mesta Košice

Katalóg ulíc


Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu.
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti uvedenej na adrese http://www.kosice.sk/article.php?id=10460
na e-mail: karol.loksa@kosice.sk

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu

Ulica: Mestská časť: Psč:

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z
Názov ulice:Mestská časť:PSČ:Poznámka:
Za amfiteátromSever040 01Cesta za amfiteátrom
Za dolným mlynomMyslava040 16od r. 1983
Za mostomKrásna040 18Majerovej
Za priekopouMyslava040 16od r. 1983
Za školouBarca040 17
Za štadiónomSever040 01
ZáborskéhoSever040 01
Zádielska Staré Mesto040 01
ZáhradnáSever040 01
ZajačiaVyšné Opátske040 01
Zámočnícka Staré Mesto040 01Platea serratorum (Zámočnícka ulica), Schlösser Gasse (Zámočnícka ulica), Lakatos utca (Zámočnícka ulica), Am Stege (Na prechode).
ZborovjanovaBarca040 17
ZborovskáJuh040 01Szemere utca (Szemereho ulica).
Zbrojničná Staré Mesto040 01V minulosti mala názvy: Zeughaus Gasse (Zbrojničná ulica), Fegyverház utca (Zbrojničná ulica), Zbrojnícka.
ZelenáKrásna040 18odčlenená od Prašnej
ZeleninárskaJuh040 12
ZemianskaBarca040 17od r. 2006
ZemplínskaVyšné Opátske040 01
ZichyhoBarca040 17od r. 2009
Zimná Staré Mesto040 01Tél u.
ZinkováBarca040 17Milderova
ZlatáJuh040 01
ZoborskáSever040 01
ZombovaKVP040 23
ZupkovaDargovských hrdinov040 22
Zuzkin parkZápad040 11
ZvolenskáSever040 01
Zvonárska Staré Mesto040 01Glocken Gasse (Zvonová ulica), Harang utca (Zvonová ulica), Luther utca (Lutherova ulica).
ZvončekováZápad040 11
ŽarnovickáZápad040 11od r. 2013
ŽatevnáVyšné Opátske040 01
ŽdiarskaNad Jazerom040 12od Ladožskej po Raketovú: Astronautická
ŽeleziarenskáŠaca040 15
Železničná Staré Mesto040 01Dohánygyár köz (K tabakovej továrni), Pulszky Ferenc utca (Ulica Františka Pulszkého).
ŽeliarskaŤahanovce040 13
ŽiackaKrásna040 18
ŽilinskáZápad040 11
ŽitnáVyšné Opátske040 01
ŽižkovaJuh040 01Szepsi utca (Moldavská ulica), Régi Szepsi út (Stará Moldavská cesta), Tüzér utca (Delostrelecká ulica), Delostrelecká.
ŽľabySever040 01
Žriedlová Staré Mesto040 01Zridlawa ulica, Forrás utca (Žriedlová ulica). V roku 2009 k nej pričlenená novovybudovaná ulica a v roku 2018 bola k nej pričlenená ďalšia časť..

Mestské podniky