Deň mesta Košice

Katalóg ulíc


Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu.
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti uvedenej na adrese http://www.kosice.sk/article.php?id=10460
na e-mail: karol.loksa@kosice.sk

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu

Ulica: Mestská časť: Psč:

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z
Názov ulice:Mestská časť:PSČ:Poznámka:
K ihriskuKavečany040 01
K lesuKrásna040 18od r. 2009
K letiskuBarca040 17od r. 2012
K majeruKrásna040 18Nosekova - časť
KadlubskáKavečany040 01
KalinčiakovaJuh040 01
KalinovskáDargovských hrdinov040 22
KameničnáPoľov040 15
KamennáŠaca040 15
KapustnáBarca040 17
KarlovarskáZápad040 11
Karpatská Staré Mesto040 01
Kasárenské námestie Staré Mesto040 01Cassernen Gasse (Kasárenská ulica), Cassernen Platz (Kasárenské námestie), Kaszárnya piacz, Laktanya tér (Kasárenské námestie), Kasárnické nám., Mussolini tér (Mussoliniho námestie), Nám. gen. Viesta (?), Lumumbovo námestie, Lumumbova.
KaspickáNad Jazerom040 12
KaštieľnaŠaca040 15Vodná
Katkin parkZápad040 11
Kavečianska cestaSever040 01
KeldišovaKrásna040 18
KertésovaKrásna040 18Černiševského
KežmarskáZápad040 11vznikla spojením: Černockého a Steinerovej
KisdyhoSever040 01Makarenkova
KladenskáKrásna040 18gramaticky správny názov: Kladnianska
KlimkovičovaKVP040 23
KlinčekováVyšné Opátske040 01Opatovská cesta - časť
Kmeťova Staré Mesto040 01Szent László utca (Svätoladislavská ulica), Swateho Ladislawa ulica, Ulica svätého Ladislava, Ulica Andreja Kmeťa.
KomenskéhoSever040 01Zurmele, Czyrmel, Chermele (Čermeľ), Via Szent Istvaniensis (Kostolianska cesta), Strasse in Wein Garten, zur Papier Mühle and nach Czahanovecz (Cesta do viníc, k papierovým mlynom a do Ťahanoviec), Czermelska ulica, Csermely utca, Čermeľská ulica, Bubics Zsigmond utca (Ulica Žigmunda Bubiča).
Komenského Staré Mesto040 01Zurmele, Czyrmel, Chermele (Čermeľ), Via Szent Istvaniensis (Kostolianska cesta), Strasse in Wein Garten, zur Papier Mühle and nach Czahanovecz (Cesta do viníc, k papierovým mlynom a do Ťahanoviec), Czermelska ulica, Csermely utca, Čermeľská ulica, Bubics Zsigmond utca (Ulica Žigmunda Bubiča).
Komenského parkSever040 01
KončistáSever040 01
KonopnáKrásna040 18Mladej gardy - časť
KonvalinkováZápad040 11
KopečnáKavečany040 01
KórejskáJuh040 01
KorýtkováDžungľa040 01
KosatcováVyšné Opátske040 01Opatovská cesta - časť
Kostolianska cestaSever040 01
KostolnáSever040 01
KostrovaBarca040 17
KošťovaJuh040 01
Kováčska Staré Mesto040 01Platea fabrorum, Schmied Gasse, Schmit Gasse, Platea Sclavorum, Windische Gasse, Schmidt Gasse, Tot utca (Slovenská ulica), Kovács utca, Kováčska ulica, Ulica A. Prídavku.
KovaľskáPoľov040 15
Kozáková ulicaLorinčík04011 od r. 2017
Kpt. JarošaDargovských hrdinov040 22
Kpt. Nálepku Staré Mesto040 01Žaby kut, Béka szugoly (Žabí kút), Honvéd utca (Domobranecká ulica), Domobranská ulica, Domobranecká ulica, Benczúr Gyula utca (Ulica Júliusa Bencúra), Ulica maršala Titu. Béka zugoly
KrajnáKrásna040 18Nosekova - časť
KrakovskáJuh040 11
KráličiaVyšné Opátske040 01
KrasiňskéhoJuh040 01
KrásnohorskáPereš040 11
KrátkaBarca040 17
KrčméryhoLunik IX040 11
KremnickáZápad040 11
KriváJuh040 01Kollárova pripojená ku Krivej
KrižinovaKrásna040 18Kubánska
Krmanova Staré Mesto040 01Gelbe Gasse (Žltá ulica), Sárga utca (Žltá ulica), Kertész utca (Záhradnícka ulica), Darvas Imre utca (Ulica Imricha Darvasa), Balassa Zsuzsanna utca (Ulica Zuzany Balašovej), Ulica Daniela Krmana.
KrompašskáPereš040 11
KrosnianskaDargovských hrdinov040 22
KrupinskáSever040 01
Ku BangortuMyslava040 16
Ku GarduPoľov040 15
Ku hájovniMyslava040 16od r. 2006
Ku mlynuŠaca040 15
Ku potokuMyslava040 16od r. 2002
Ku štrkoviskuKrásna040 18od r. 2015
KubíkováBarca040 17od r. 2006
KukučínovaJuh040 01Kinizsi utca (Kinižiho ulica), Kinizsiho ulica.
KukuričnáVyšné Opátske040 01
KupeckéhoJuh040 01
KurskáDargovských hrdinov040 22
KustrovaSever040 01Zväzácka
Kuzmányho Staré Mesto040 01Exercir platz (Cvičisko), Xistus nationum (Alej národov), Promenade, Felső, Közép, Alsó Külsétány (Vyšná, Stredná, Nižná promenáda), Bethlen Gábor körút, Bethlen körút (Betlenova okružná), Bethlenova okružná, Kuzmányho okružná.
KvetnáŠaca040 15
KysuckáZápad040 11

Mestské podniky