Deň mesta Košice

Katalóg ulíc


Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu.
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti uvedenej na adrese http://www.kosice.sk/article.php?id=10460
na e-mail: karol.loksa@kosice.sk

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu

Ulica: Mestská časť: Psč:

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z
Názov ulice:Mestská časť:PSČ:Poznámka:
FábryhoDargovských hrdinov040 22
FakľováSever040 01
FándlyhoBarca040 17
FatranskáZápad040 11od r. 2013
FejovaJuh040 01
Feketeova pažiťKrásna040 18Nosekova - časť
Feldov park Staré Mesto04001 od r. 2017
Festivalové námestie Staré Mesto040 01
Festivalové námestieSever040 01
FialkováZápad040 11
FibichovaJuh040 01
FiľakovskáZápad040 11od r. 2013
Floriánska Staré Mesto040 01Sw. Floriana ulica, Szent Florián utca, Florián utca, Ménešiho ulica. Vyčlenili sa z nej ulice Dolný a Horný breh a pohltila ulice Hviezdovú a Pivničnú.
FranckovaJuh040 01
Františkánska Staré Mesto040 01A.Józsefa - Najstaršie meno, podobu a šírku ulice nepoznáme. Františkánskou sa mohla stať až v prvej polovici 15. storočia, po príchode rádu do Košíc. Po väčšinu svojej existencie niesla meno po františkánskych mníchoch: Franziscaner gasse (Františkánska ulica), Franciskánus utca (Františkánska ulica), ulica Józsefa Attilu, Attilova ulica.
FurčianskaKošická Nová Ves040 14Kyjevská

Mestské podniky