Deň mesta Košice

Katalóg ulíc


Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu.
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti uvedenej na adrese http://www.kosice.sk/article.php?id=10460
na e-mail: karol.loksa@kosice.sk

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu

Ulica: Mestská časť: Psč:

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z
Názov ulice:Mestská časť:PSČ:Poznámka:
Dargovská Staré Mesto040 01Dobrianského, Dluhi kut, Hosszu szúgoly (Dlhý kút), Bálvány utca (Modlárska ulica), Modlárska ulica.
ĎatelinováŠebastovce040 17
DénešovaKVP040 23
DetvianskaSever040 01
DiamantováZápad040 11Čs.výsadkárov
DneperskáNad Jazerom040 12
DobšinskéhoSever040 01
DomčekováJuh040 01
Dominikánske námestie Staré Mesto040 01Hindter der Closter (Za kláštorom), Dominicaner platz, Domonkos piacz (Dominkánske námestie), Szent Domonkos tér (Námestie svätého Dominika), Dimitrovovo námestie. Uličná časť mala tieto názvy: Sándor utca (Alexandrova ulica), Cyrilometodská ulica, Szent Imre utca (Ulica svätého Imricha), Cyrilometodejská ulica.
DonskáNad Jazerom040 12
DopravnáSídlisko Ťahanovce040 13
Dr. Kostlivého Staré Mesto040 01Sándor utca (Alexandrova ulica), Cyrilometodská ulica, Szent Imre utca (Ulica svätého Imricha), Cyrilometodejská ulica, Dr. Kostlivého.
DrabovaKVP040 23
Drevný trh Staré Mesto040 01Fa piacz (Drevný trh), Petőfi tér (Petőfiho námestie), Nám. M. M. Hodžu (?), Námestie Janka Kráľa, Fučíkovo námestie.
DrieňováDargovských hrdinov040 01
Drocárov parkKVP040 23
DrozdiaVyšné Opátske040 01
DružicováNad Jazerom040 12
DružstevnáSever040 01
DubováVyšné Opátske040 01
DúbravskáŠaca040 15
DúhováJuh040 01Szivárvány utca
ĎumbierskaSever040 01
DunajskáJuh040 01
DvorkinovaDargovských hrdinov040 22

Mestské podniky