Celomestský informačný integrovaný systém mesta Košice - CIIS
2002/000.610-13-631
(Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja)

ÚVOD AKTUALITY INFORMÁCIE O PROJEKTE PARTNERI PUBLIKÁCIE KONTAKT

Mesto Košice v roku 2003 požiadalo o udelenie grantu z prostriedkov predvstupových fondov Európskej únie na projekt "Celomestský informačný integrovaný systém mesta Košice - CIIS" v rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja 2002/000.610-13 v rámci Aktivity B - Miestne rozvojové organizácie.
V roku 2004 bol grant udelený a s jeho implemntáciou sa začalo 1.10.2004. Cieľom tohto grantu je vypracovanie projektu celomestského informačného systému, v ktorom hlavnú úlohu zohrávajú partneri: mesto Košice a jeho mestské časti.


    © 2004    webmaster @ kosice.sk