Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Sun, 22 Jul 2018 12:35:06 CEST Sun, 22 Jul 2018 12:35:06 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výmena a vytočenie výťahu Trieda SNP č. 80, 82, 84, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21476 Kolaudačné rozhodnutie 20.07.2018 V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN http://www.kosice.sk/article.php?id=21475 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 20.07.2018 Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6, 8 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21474 Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 20.07.2018 Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach. http://www.kosice.sk/article.php?id=21473 Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania 20.07.2018 Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach. http://www.kosice.sk/article.php?id=21472 Rozhodnutie o nepriznaní postavenie účastníka územného konania 20.07.2018