Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Fri, 28 Apr 2017 23:51:31 CEST Fri, 28 Apr 2017 23:51:31 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obytný súbor NT3 http://www.kosice.sk/article.php?id=19215 Údaje o sprístupnení: - rozhodnutia v zisťovacom konaní Okresného úradu Košice zo dňa 16.09.2015 pod č. OU-KE-OSZP3-2015/030901 28.04.2017 Stavebné úpravy bytu č. 74, 13. poschodie, Tyršovo nábrežie 11, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19213 Stavebné povolenie 28.04.2017 Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Vodárenská ulica, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19212 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 28.04.2017 Košice, ul. Komenského, Havlíčkova - zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie http://www.kosice.sk/article.php?id=19211 Stavebné povolenie 28.04.2017 Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov http://www.kosice.sk/article.php?id=19209 Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.05.2017 28.04.2017