Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Wed, 18 Oct 2017 02:11:31 CEST Wed, 18 Oct 2017 02:11:31 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Oznámenie o začatí stavebného konania http://www.kosice.sk/article.php?id=20082 Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 07 Statická doprava stavby Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice Nad jazerom. 17.10.2017 Výzva na predkladanie ponúk http://www.kosice.sk/article.php?id=20080 Názov predmetu zákazky: „PD stavby - Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.10.2017 do 10:00 h. 17.10.2017 Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Západ http://www.kosice.sk/article.php?id=20079 Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na ulici Stropkovská č.58 v Košiciach 17.10.2017 Chodník Kavečany, Budanova ul. Košice Kavečany http://www.kosice.sk/article.php?id=20077 Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník Kavečany, Budanova ul. Košice Kavečany 17.10.2017 RADOVÉ DOMY NA TERASE - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry, SO 22 Oplotenie http://www.kosice.sk/article.php?id=20072 Kolaudačné rozhodnutie 16.10.2017