Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Mon, 21 Aug 2017 18:06:29 CEST Mon, 21 Aug 2017 18:06:29 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC http://www.kosice.sk/article.php?id=19816 Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.09.2017 o 09.00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice – Luník IX . Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom. 21.08.2017 Garážový súbor, Buzulucká, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19815 Oznámenie o začatí územného konania oznamované verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 21.08.2017 Rozhodnutie o SP stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby „Rozšírenie parkovacích možností – u http://www.kosice.sk/article.php?id=19814 Rozhodnutie o vydaní SP pre stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice“. 18.08.2017 Stavebné úpravy bytu č. 30, 8. poschodie, Hanojská 1, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19813 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania 18.08.2017 Záhradná chata, záhradkárska lokalita Detrichová, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=19812 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania. 18.08.2017