Úradná Tabuľa http://www.kosice.sk/rss_feed/uradne_oznamy_rss.php Úradné oznamy sk Mon, 18 Dec 2017 19:33:00 CET Mon, 18 Dec 2017 19:33:00 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Juh http://www.kosice.sk/article.php?id=20375 Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na uliciach: Gemerská č.4, Užhorodská č.4 a Krakovská č.4 v Košiciach 18.12.2017 Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy http://www.kosice.sk/article.php?id=20372 Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky je do 12. januára 2018 18.12.2017 Výberové konanie na pracovnú pozíciu HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE http://www.kosice.sk/article.php?id=20371 Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Hlavný architekt mesta Košice. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.01.2018 18.12.2017 Komplexná obnova bytového domu, Ďumbierska 9, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20368 Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 15.12.2017 Obnova bytového domu, Irkutská 16, 17, 18, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20367 O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 14.12.2017