Aktuality http://www.kosice.sk/rss_feed/aktuality_rss.php Aktuality sk Sun, 22 Jul 2018 12:35:53 CEST Sun, 22 Jul 2018 12:35:53 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obmedzenie dopravy na Americkej triede http://www.kosice.sk/article.php?id=21454 V termíne od 21.7.2018 (sobota) do 27.7.2018 sa bude realizovať výmena asfaltového krytu na úseku miestnej komunikácie Americká trieda od križovatky obchodného domu Metro po križovatku s Ázijskou triedou obidva smery. Z dôvodu realizácie stavebných prác budú na predmetnom úseku dopravné obmedzenia: zúžená vozovka, zníženie rýchlosti a presmerovanie dopravy. Uvedené dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosnými dopravnými značkami. Prosíme vodičov o ich rešpektovanie. 19.07.2018 Mesto vychádza občanom v ústrety, riešilo ďalšie podnety http://www.kosice.sk/article.php?id=21461 Práce na modernizácii električkových tratí pokračujú podľa harmonogramu. Hlavným bodom ďalšieho z pravidelných kontrolných dní (19.7.2018) boli podnety od občanov. Viceprimátor mesta spoločne so zhotoviteľom hľadali riešenia, ktoré budú spĺňať všetky technické normy a súčasne splnia požiadavky obyvateľov Košíc. 19.07.2018 Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky http://www.kosice.sk/article.php?id=21447 Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne. 17.07.2018 Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21427 v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 13.07.2018 Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom http://www.kosice.sk/article.php?id=21430 Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. 13.07.2018 Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách http://www.kosice.sk/article.php?id=21434 Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP 13.07.2018 Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno http://www.kosice.sk/article.php?id=21436 Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená. 13.07.2018 Koncept nového územného plánu je možné pripomienkovať do 30. septembra 2018 http://www.kosice.sk/article.php?id=21418 Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018. 12.07.2018 Mesto sa rozhodlo chrániť operence pred hynutím, sklenené výplne označí nálepkami http://www.kosice.sk/article.php?id=21425 Všímavá Košičanka upozornila na v meste dosť neobvyklý jav. Na vtáky, ktoré vraj uhynuli po náraze do sklenených výplní ochranných zábradlí na zmodernizovanej električkovej trati. Viceprimátor mesta Martin Petruško sa začal o podnet zaujímať a chce problém vyriešiť čo najskôr. 12.07.2018 Od soboty (8.00 hod.) do nedele (15.00 hod.) nebudú jazdiť električky po Štúrovej a Kuzmányho http://www.kosice.sk/article.php?id=21426 Dnes (12. 7. 2018) sa za účasti viceprimátora mesta Košice Martina Petruška, riaditeľa košického magistrátu Pavla Lazúra a zástupcov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET 12.07.2018