Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Sun, 23 Sep 2018 21:54:19 CEST Sun, 23 Sep 2018 21:54:19 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie ponúk – Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21789 Názov predmetu zákazky: „Materiálno-technické vybavenie pre OR HaZZ v Košiciach“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.9.2018 do 10:00 hod. 21.09.2018 Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21761 Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 28.09.2018 do 10:00 h. 19.09.2018 Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21762 Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 13:00 hod. 19.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21759 Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 10:00 hod. 18.09.2018 Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21753 Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 13:00 h. 17.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21755 Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 13:00 hod. 17.09.2018 Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21746 Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 10:00 h. 14.09.2018 Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21742 Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 10:00 hod. 13.09.2018 Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=21725 Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 25.09.2018 do 10:00 h. 12.09.2018 Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. http://www.kosice.sk/article.php?id=21707 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 24.09.2018 (vrátane) do 15:00 hod. 10.09.2018