Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Sat, 17 Mar 2018 15:14:42 CET Sat, 17 Mar 2018 15:14:42 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Dobrovoľná dražba majetku mesta Košice http://www.kosice.sk/article.php?id=20734 Dátum a miesto otvorenia dražby: 24.04.2018 o 9.00 hod. Termíny obhliadok:04.04.2018 a 11.04.2018 o 10.00 hod. 15.03.2018