Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Mon, 21 Aug 2017 18:06:28 CEST Mon, 21 Aug 2017 18:06:28 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení http://www.kosice.sk/article.php?id=19761 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 23.08.2017 (vrátane) do 15:30 hod 09.08.2017