Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Mon, 12 Nov 2018 23:20:31 CET Mon, 12 Nov 2018 23:20:31 CET http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Výzva na predkladanie ponúk - Most cez rieku Hornád pred obcou Krásna nad Hornádom http://www.kosice.sk/article.php?id=21997 Názov predmetu zákazky: Most cez rieku Hornád pred obcou Krásna nad Hornádom – oprava dilatácií. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 14.11.2018 do 10:00 hod. 08.11.2018