Verejné súťaže a dražby http://www.kosice.sk/rss_feed/Ver_sut_a_draz_rss.php Verejné súťaže a dražby sk Mon, 28 May 2018 03:39:06 CEST Mon, 28 May 2018 03:39:06 CEST http://www.kosice.sk admin@kosice.sk admin@kosice.sk Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach http://www.kosice.sk/article.php?id=21097 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 11.06.2018 (vrátane) do 15:30 hod. 23.05.2018 Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ http://www.kosice.sk/article.php?id=21067 Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.07.2018 do 15.00 hod. 18.05.2018