Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: IX. (mimoriadne) zasadnutie


18.01.2016
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

IX. zasadnutie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. januára 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1.
Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Témy a výsledky:
Témy a výsledky (7,152 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-4 (17,871 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (14,104 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky