Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: pokračovanie V. rokovania


13.07.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

pokračovanie V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. júla 2015 (pondelok) o 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení V. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 22. júna 2015.


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice
Témy a výsledky:

Hlasovania:

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (13,688 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky