Deň mesta Košice

Mestské zastupiteľstvo: IV. (mimoriadne) rokovanie


03.06.2015
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 22 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

IV. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
3. júna 2015 (streda) od 7.45 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie

1.
Správa mandátovej komisie
Predkladá: predseda mandátovej komisie

2.
Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ

3.
Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Témy a výsledky:
Témy a výsledky (6,912 kB)

Hlasovania:
Hlasovanie č.1-5 (18,881 kB)

Dochádzka poslancov:
Dochádzka (21,477 kB)

Zápisnica:
+ nájdete tu

Uznesenia:
+ nájdete tu

Mestské podniky