Deň mesta Košice

Projekty mesta


 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Ko
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Ko
04.08.2016
Cieľom projektu je obnova administratívnej budovy a zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy sídla Správa mestskej zelene, Rastislavova 79 v Košiciach...
Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015 – 2. kolo
Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015 – 2. kolo
05.11.2015
Cieľom projektu je rozšírenie kapacít rekonštrukciou materských škôl a postupne do roku 2020 dosiahnuť zvýšenie účasti detí na predprimárnom vzdelaní v materských školách...


Kontakt

Referát projektov EÚ
vedúci referátu
Ing. Terézia Vysocká, PhD.

tel.: 055/ 6419 376
email: terezia.vysocka @ kosice.sk

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 KošiceMestské podniky