Pondelok, 18. December 2017

Pracovné príležitosti


Výberové konanie na pracovnú pozíciu HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE
Výberové konanie na pracovnú pozíciu HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE
18.12.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Hlavný architekt mesta Košice. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.01.2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
18.12.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky je do 12. januára 2018...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...