Pondelok, 28. Máj 2018

Pracovné príležitosti


ZŠ Hroncova 23, Košice
ZŠ Hroncova 23, Košice
25.05.2018
V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: ...
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice
25.05.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice
ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice
23.05.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste. V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: ...
MŠ Budapeštianska 1, Košice
MŠ Budapeštianska 1, Košice
21.05.2018
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZŠ Trebišovská 10, Košice
ZŠ Trebišovská 10, Košice
21.05.2018
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov....
ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice
ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice
21.05.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste. V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: ...
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Kežmarská 46 a MŠ Trebišovská 11. Termín podania prihlášky: 31. máj 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice. Termín podania prihlášky je do 4. júna 2018...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...