Piatok, 21. September 2018

Pracovné príležitosti


MŠ Bu
MŠ Bu
20.09.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ...
CVČ Orgovánová 5, Košice
CVČ Orgovánová 5, Košice
14.09.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľ...
ZŠ Belehradská 21, Košice
ZŠ Belehradská 21, Košice
13.09.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
13.09.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
10.09.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28, Košice. Termín podania prihlášky je do 3. októbra 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
10.09.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 28. september 2018...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...