Streda, 23. August 2017

Pracovné príležitosti


Zš Slobody 1, Košice
Zš Slobody 1, Košice
22.08.2017
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
Základná škola, Hroncova 23, Košice
Základná škola, Hroncova 23, Košice
22.08.2017
V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: ...
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
21.08.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.09.2017 o 09.00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice – Luník IX . Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom....
Materská škola, Nešporova 28, 040 11
Materská škola, Nešporova 28, 040 11
15.08.2017
v zmysle § 11 a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ...
ZŠ Tomášikova 31, Košice
ZŠ Tomášikova 31, Košice
14.08.2017
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, košice
ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, košice
14.08.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:...
ZUŠ Bernolákova 26, Košice
ZUŠ Bernolákova 26, Košice
14.08.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZUŠ Bernolákova 26, Košice
ZUŠ Bernolákova 26, Košice
14.08.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujem...
ZŠ Kežmarská 30, Košice
ZŠ Kežmarská 30, Košice
14.08.2017
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľných pracovných miestach pre pedagogických zamestnancov....
Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
14.08.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
14.08.2017
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice
Voľné pracovné miesto - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice
07.08.2017
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre kategóriu: učiteľ, požiadavka - znalosť maďarského jazyka ...