Deň mesta Košice

Pracovné príležitosti


Mesto Košice - oddelenie školstva
Mesto Košice - oddelenie školstva
16.10.2018
Voľné pracovné miesto - školský psychológ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
16.10.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 6.11.2018...
MŠ Turgenevova 7, Košice
MŠ Turgenevova 7, Košice
15.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľka materskej školy...
ZŠ Belehradská 21, Košice
ZŠ Belehradská 21, Košice
12.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ 1.-4. ročníka...
ZŠ Trebišovská 10, Košice
ZŠ Trebišovská 10, Košice
11.10.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ slovenského jazyka a literatúry a telesnej a športovej výchovy...

Mestské podniky