Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Sprejerka chytená pri čine
12.05.2017
Hliadka Mestskej polície Košice počas hliadkovej činnosti zistila mladistvú osobu, ktorá poškodila oplotenie školy graffitami...
čítaj ďalej
Zadržaná osoba z hľadania
23.05.2017
Príslušníci Mestskej polície Košice zadržali podozrivú osobu, ktorá mala črepinou skla napadnúť inú osobu...
čítaj ďalej
Agresívny muž po útoku na policajta skončil na psychiatrickom oddelení FNsP
22.05.2017
Na príslušníka Mestskej polície v Košiciach - stanice Juh fyzicky zaútočil agresívny muž, ktorý bol následne prevezený na psychiatrické oddelenie...
čítaj ďalej

Mestské podniky