Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Indikatívna výška FP vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklo)
Indikatívna výška FP vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklo)
15.08.2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.08.2018...
Usmernenie RO pre IROP č.11 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov
Usmernenie RO pre IROP č.11 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov
15.08.2018
Usmernenie RO pre IROP č. 11 k uplatňovaniu zabezpečovacích prostriedkov a poistenia. ...
Často kladené otázky - FAQ - k výzve IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7
Často kladené otázky - FAQ - k výzve IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7
13.08.2018
Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie PZ, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 (jasle)...
Aktualizácia Harmonogramu výziev IROP- verzia 6.0
Aktualizácia Harmonogramu výziev IROP- verzia 6.0
09.08.2018
Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2018. ...
Zverejnenie výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9
Zverejnenie výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9
03.08.2018
Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9. ...
Informácia o termíne uzávierky 7. kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
Informácia o termíne uzávierky 7. kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15
31.07.2018
Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb ,kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15....
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky