Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Výzva na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu
Výzva na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu
25.05.2017
Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (ŠC 2.1.1.A)...
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17 - deinštitucionalizácia existujúcich zariadení
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17 - deinštitucionalizácia existujúcich zariadení
23.05.2017
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) ...
Aktualizácia č.2 výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (základné školy)
Aktualizácia č.2 výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (základné školy)
23.05.2017
Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 ...
Aktualizácia č.2 výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (stredné odborné školy)
Aktualizácia č.2 výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (stredné odborné školy)
23.05.2017
Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 ...
Zoznam projektových zámerov z výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 (základné školy)
Zoznam projektových zámerov z výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 (základné školy)
17.05.2017
Zoznam PZ z výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. ...
Aktualizácia výziev IROP - ŠC 2.2.2, ŠC 2.2.3
Aktualizácia výziev IROP - ŠC 2.2.2, ŠC 2.2.3
04.05.2017
Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP IROP - ŠC 2.2.2 (základné školy), ŠC 2.2.3 (stredné odborné školy)...
Zverejnenie Príručky pre prijímateľa IROP - verzia 2.2
Zverejnenie Príručky pre prijímateľa IROP - verzia 2.2
28.04.2017
Na webovej stránke MPRV SR bola zverejnená Príručka pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.2...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky