Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


FAQ (otázky a odpovede) k výzve ŠC 2.1.1.B
FAQ (otázky a odpovede) k výzve ŠC 2.1.1.B
24.05.2018
Zverejnenie často kladených otázok (FAQ) k výzve ŠC 2.1.1B (sociálne služby a SPODaSK v zariadeniach na komunitnej úrovni)...
Aktualizácia č.1 výzvy ŠC 2.1.1 B
Aktualizácia č.1 výzvy ŠC 2.1.1 B
22.05.2018
Aktualizácia výzvy - zariadenia na komunitnej úrovni (SC 2.1.1 B), zmena termínu uzavretia výzvy...
Aktualizácia č.6 k výzvam ŠC 221 a ŠC 223
Aktualizácia č.6 k výzvam ŠC 221 a ŠC 223
22.05.2018
Aktualizácia č.6 k výzvam ŠC 221 (MŠ) a ŠC 223 (SOŠ)...
Metodický výklad RO č.1 - definovanie kapitálových výdavkov k PO2
Metodický výklad RO č.1 - definovanie kapitálových výdavkov k PO2
16.05.2018
Zverejnenie dokumentu Metodický výklad č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP....
Príručka pre prijímateľa - verzia 3.1
Príručka pre prijímateľa - verzia 3.1
02.05.2018
Aktualizácia dokumentu Príručka pre prijímateľa - verzia 3.1...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky