Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0
Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0
15.11.2017
Dňa 14.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0....
Informácia o disponibilnej alokácii FP pre výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 (VOD)
Informácia o disponibilnej alokácii FP pre výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 (VOD)
15.11.2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy...
Informácia disponibilnej indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 (SOŠ)
Informácia disponibilnej indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 (SOŠ)
06.11.2017
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené oznámenie RO pre Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy...
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev, verzia 5
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev, verzia 5
03.11.2017
Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5. ...
Informácia o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 (MŠ)
Informácia o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 (MŠ)
27.10.2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 ...
Informácia o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15
Informácia o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15
26.10.2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017...
Metodické usmernenie RO pre IROP k finančnej analýze projektov
Metodické usmernenie RO pre IROP k finančnej analýze projektov
25.10.2017
Aktualizácia metodického usmernenia RO pre IROP k finančnej analýze projektov...
Metodické usmernenie č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry
Metodické usmernenie č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry
22.12.2016
Zverejnenie dokumentu „Metodické usmernenie RO pre IROP č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry“. ...
Zverejnenie
Zverejnenie "Príručky k procesu VO"
22.12.2016
Dňa 21.12.2016 bola na stránke MPRV SR zverejnená „Príručka k procesu verejného obstarávania“...
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP - aktualizácia
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP - aktualizácia
08.12.2016
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP pre rok 2017...
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, verzia 1.5
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, verzia 1.5
07.12.2016
Oznamujeme, že dňa 06.12.2016 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená nová verzia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, verzia 1.5. ...
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti V
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti V
07.12.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 06.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP pre ŠC 1.2.1...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky