Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Záverečná správa výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 (2. kolo)
Záverečná správa výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 (2. kolo)
14.11.2018
Záverečná správa výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 (2. kolo) na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy...
Oznámenie o aktuálnej výške FP na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16
Oznámenie o aktuálnej výške FP na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16
14.11.2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej výške FP na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 05.11.2018 a termín uzávierky 7. hodnotiaceho kola...
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa - verzia 3.2
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa - verzia 3.2
12.11.2018
Aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa IROP, verzia 3.2...
Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch r
Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch r
07.11.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34...
Oznam o aktuálnej disponibilnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12
Oznam o aktuálnej disponibilnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12
07.11.2018
Zverejnenie informácie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 29.10.2018 a termín uzávierky 8. hodnotiaceho kola...
Oznam o aktuálnej disponibilnej výške FP k výzve IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklodoprava)
Oznam o aktuálnej disponibilnej výške FP k výzve IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklodoprava)
06.11.2018
Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške FP a termín uzávierky 8. hodnotiaceho kola k výzve IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklodoprava) ...
Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019
Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019
05.11.2018
Zverejnenie dokumentu Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019 - verzia 1.0...
Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ
Zverejnenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ
05.11.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35....
Oznam o plánovanom zverejnení výziev na predkladanie ŽoNFP (jasle, materské školy)
Oznam o plánovanom zverejnení výziev na predkladanie ŽoNFP (jasle, materské školy)
24.10.2018
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznamy o plánovanom zverejnení výziev na predkladanie ŽoNFP - ŠC 2.1.1C (jasle), ŠC 221 (MŠ)...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky