Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Oznámenie o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15
Oznámenie o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15
09.02.2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej indikatívnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 podľa územnej príslušnosti k 08.02.2018 ...
Oznámenie o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 (VOD)
Oznámenie o indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 (VOD)
22.01.2018
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, k 10.01.2018 ...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky