Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Metodické usmernenie č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach
Metodické usmernenie č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach
19.09.2017
Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach...
Sumár schválených žiadostí o NFP výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (MŠ)
Sumár schválených žiadostí o NFP výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (MŠ)
14.09.2017
Sumár schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na zvýšenie kapacity materských škôl...
FAQ k výzve ŠC 4.2.1 (voda, kanalizácia, ČOV)
FAQ k výzve ŠC 4.2.1 (voda, kanalizácia, ČOV)
13.09.2017
FAQ k výzve na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia...
Informácia o disponibilnej výške FP k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16
Informácia o disponibilnej výške FP k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16
28.08.2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 25.08.2017...
Metodické usmernenie č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry
Metodické usmernenie č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry
22.12.2016
Zverejnenie dokumentu „Metodické usmernenie RO pre IROP č.6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry“. ...
Zverejnenie
Zverejnenie "Príručky k procesu VO"
22.12.2016
Dňa 21.12.2016 bola na stránke MPRV SR zverejnená „Príručka k procesu verejného obstarávania“...
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP - aktualizácia
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP - aktualizácia
08.12.2016
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP pre rok 2017...
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, verzia 1.5
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, verzia 1.5
07.12.2016
Oznamujeme, že dňa 06.12.2016 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená nová verzia Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, verzia 1.5. ...
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti V
Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti V
07.12.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 06.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci IROP pre ŠC 1.2.1...
Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu
Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu
07.12.2016
Dňa 06.12.2016 bolo na stránke MPRV SR zverejnené metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu...
Usmernenie pre predkladateľov PZ/žiadateľov o NFP
Usmernenie pre predkladateľov PZ/žiadateľov o NFP
02.12.2016
Usmernenie pre predkladateľov projektových zámerov/žiadateľov o NFP v rámci IROP (pre MFO mesta Košice) ...
Oznámenie o zverejnení FAQ
Oznámenie o zverejnení FAQ
02.12.2016
Oznámenie o zverejnení FAQ - najčastejšie kladené otázky k výzve na PZ pre ŠC 2.2.1 (materské školy)...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky