Deň mesta Košice

Aktuality SO pre IROP


Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2017-16
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP - IROP-PO4-SC431-2017-16
27.07.2017
Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16....
Zmena strategického dokumentu
Zmena strategického dokumentu "IROP 2014-2020, verzia 3.0"
25.07.2017
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 3.0“...
Výzva č. 2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP
Výzva č. 2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP
25.07.2017
Výzva č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP, ŠC 2.1.1 (DI)...
Oznámenie o indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12
Oznámenie o indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12
18.07.2017
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 13.07.2017...
Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13
Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške FP na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13
18.07.2017
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13...
Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14
Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14
18.07.2017
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške FP vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017...
Zverejnenie dokumentu FAQ k ŠC 2.1.1.A
Zverejnenie dokumentu FAQ k ŠC 2.1.1.A
18.07.2017
Najčastejšie kladené otázky FAQ k výzve IROP-PO2-SC211-2017-17...
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky