Deň mesta Košice
KULTÚRNA JAR V KOŠICIACH - Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí
KULTÚRNA JAR V KOŠICIACH

Prehľad kultúrno-spoločenských podujatí

DEŇ MESTA KOŠICE - Program XXIII. ročníka osláv, 29. apríl - 8. máj 2017
DEŇ MESTA KOŠICE

Program XXIII. ročníka osláv
29. apríl - 8. máj 2017Dopravný projektant Pavel Titl: „Na vývoj situácie reagujeme, upravujeme obchádzkové trasy.“
Dopravný projektant Pavel Titl: „Na vývoj situácie reagujeme, upravujeme obchádzkové trasy.“
21.04.2017
Hlavnou témou dnešného (21. 4. 2017) kontrolného dňa na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) boli dopravné obmedzenia na Komenského ulici. „Prvé dni uzávierky priniesli aj situácie, ktoré nebolo možné predpokladať, preto je dnes hlavnou témou optimalizácia obchádzkových trás a trás MHD...
Pozývame vás na OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2017
Pozývame vás na OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2017
21.04.2017
Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na 23. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. V týchto slávnostných dňoch opäť spoločne vytvoríme výnimočnú atmosféru, ktorú je možné zažiť iba v našich krásnych Košiciach. ...
Mesto vyhovie petícii za výstavbu podzemných kontajnerov
Mesto vyhovie petícii za výstavbu podzemných kontajnerov
20.04.2017
Mesto Košice vyhovie v celom rozsahu petícii za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov, doručenú na Magistrát mesta Košice 12. apríla 2017. V takomto prípade podľa zákona o petičnom práve nie je mesto ako vecne príslušný orgán povinné petíciu prerokovať, napriek tomu vyhovie požiadavke členov petičného výboru a predloží ju na zasadnutie Mestskej rady v Košiciach v najbližšom možnom termíne 29. mája 2017 a následne na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 19. júna 2017. ...
Na magistráte sa budete môcť bezplatne poradiť s právnikmi
Na magistráte sa budete môcť bezplatne poradiť s právnikmi
19.04.2017
Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2017, aj tento rok organizuje v Košiciach bezplatné právne poradenstvo. ...
Košický hudobný pozdrav zaznie v Miškolci
Košický hudobný pozdrav zaznie v Miškolci
19.04.2017
Mladí košickí hudobníci predstavia svoj talent u našich južných susedov. V rámci výbornej cezhraničnej spolupráce dvoch partnerských miest vznikla myšlienka zorganizovať koncert žiakov Základnej umeleckej školy z Košíc u maďarského partnera. Práve Miskolc je naším najbližším a najaktívnejším partnerským mestom. ...
Uzávery na Komenského ulici, priľahlých cestných  komunikáciách, a obchádzkové trasy
Uzávery na Komenského ulici, priľahlých cestných komunikáciách, a obchádzkové trasy
13.04.2017
Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán povolilo žiadateľovi a zároveň zhotoviteľovi diela (EUROVIA SK) uzávierku miestnych komunikácií v mestských častiach Košice – Sever a Košice - Staré mesto. ...
Fotogalérie
Videogaleria
1.
program
obr. 1
obr. 1

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Budujeme Partnetstvá

Európai Unió - Európai Regionális Fejlesztési

Jazyková mutácia web stránky a úprava web stránky pre slabozrakých bola zrealizovaná v rámci projektu "ROCER" a financovaná z ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.


Mestské podniky