Sobota, 17. November 2018

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017->ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY

Autor fotografií Peter Župník sa narodil na Spiši, v Levoči (1961) a celé detstvo prežil v malej dedinke Klčov. V rokoch 1976 - 1980 študoval úžitkovú fotografiu na Strednej škole umenia a remesiel v Košiciach. V štúdiu fotografie pokračoval na pražskej FAMU. Koncom osemdesiatych rokov sa stal členom výtvarnej skupiny Most a neskôr aj združenia Pražský dům fotografie. V roku 1995 sa presťahoval do Paríža, kde žije a tvorí doteraz. Posledných päť rokov však trávi čoraz viac voľného i pracovného času v rodnej Levoči. Už počas pobytu v Prahe sa Peter Župník vyprofiloval ako jeden z najvýraznejších členov tzv. slovenskej novej vlny - voľného zoskupenia slovenských fotografov študujúcich v osemdesiatych rokov na FAMU u profesora Jána Šmoka. Po prvotných pokusoch na poli fotografickej reportáže začal ako jeden z prvých československých fotografov vstupovať do fotografie nenápadným maliarskym zásahom, ktorým ju vizuálne aj obsahovo posunul za hranice reality.

1.

obr.01
2.

obr.02
3.

obr.03
4.

obr.04
5.

obr.05
6.

obr.06