Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017->ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY

Autor fotografií Peter Župník sa narodil na Spiši, v Levoči (1961) a celé detstvo prežil v malej dedinke Klčov. V rokoch 1976 - 1980 študoval úžitkovú fotografiu na Strednej škole umenia a remesiel v Košiciach. V štúdiu fotografie pokračoval na pražskej FAMU. Koncom osemdesiatych rokov sa stal členom výtvarnej skupiny Most a neskôr aj združenia Pražský dům fotografie. V roku 1995 sa presťahoval do Paríža, kde žije a tvorí doteraz. Posledných päť rokov však trávi čoraz viac voľného i pracovného času v rodnej Levoči. Už počas pobytu v Prahe sa Peter Župník vyprofiloval ako jeden z najvýraznejších členov tzv. slovenskej novej vlny - voľného zoskupenia slovenských fotografov študujúcich v osemdesiatych rokov na FAMU u profesora Jána Šmoka. Po prvotných pokusoch na poli fotografickej reportáže začal ako jeden z prvých československých fotografov vstupovať do fotografie nenápadným maliarskym zásahom, ktorým ju vizuálne aj obsahovo posunul za hranice reality.

1.

obr.01
2.

obr.02
3.

obr.03
4.

obr.04
5.

obr.05
6.

obr.06

Mestské podniky