Deň mesta Košice

Fotogaléria

../FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017->Ekumenický koncert

Ekumenické spoločenstvo cirkví a kresťanských spoločenstiev na území mesta Košice má veľmi živú vyše dvadsaťročnú tradíciu. Podujatie prináša pestrosť liturgických spevov cirkevných spoločenstiev združených v košickej ekumene a chce sa dotknúť sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle.

1.

program 1/2
2.

program 2/2
3.

obr.01
4.

obr.02
5.

obr.03
6.

obr.04
7.

obr.05

8.

obr.06
9.

obr.07
10.

obr.08
11.

obr.09
12.

obr.10
13.

obr.11
14.

obr.12

15.

obr.13
16.

obr.14
17.

obr.15
18.

obr.16
19.

obr.17
20.

obr.18
21.

obr.19

22.

plagát

Mestské podniky