Deň mesta Košice

Fotogaléria

../Sviatok hudby

Sviatok hudby sa každoročne slávi 21. júna vo viac ako 110 krajinách a 340 mestách na piatich kontinentoch sveta. História sviatku hudby sa začala pred 27 rokmi vo Francúzsku. Je venovaný hudbe v akejkoľvek podobe a dostupný všetkým hudobníkom, amatérom ako aj profesionálom. Je adresovaný širokému publiku, nakoľko jeho cieľom je spopularizovať hudobné umenie a oboznámiť mladých i starších so všetkými formami, ktorými sa hudba prejavuje.Kým napríklad vo Francúzsku týmto sviatkom ľudia žijú vo veľkom, u nás sa doposiaľ nestihol poriadne udomácniť. Košice sú jediným slovenským mestom, kde sa tento sviatok koná. Aj v tomto roku ho v Košiciach po siedmykrát zorganizovala Francúzska aliancia v spolupráci s Mestom Košice. Konal sa na Hlavnej ulici na pódiu pri Dolnej bráne od 10.00 do 14.00 hod. Obidva subjekty spoločne oslovili cca 100 hudobno-speváckych kolektívov a jednotlivcov; z nich záujem o účasť na podujatí prejavilo len 7 subjektov. Predstavili sa: detská ľudová hudba Jantárik zo ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, Košický spevácky zbor učiteľov pôsobiaci pri MČ Košice – Staré Mesto, hudobno-spevácka skupina študentov Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach, duo Samuelko Ľenivy z Košíc, sopranistika Iveta Vladyková z Košíc, skupina Death - Jazz Trio z Košíc a srbská skupina Etno Balkan z partnerského mesta Niš. Francúzsku hudbu prezentoval francúzsky DJ Piergi.

1.

1.
2.

2.
3.

3.
4.

4.
5.

5.
6.

6.
7.

7.

8.

8.

Mestské podniky