Deň mesta Košice

NÁVRH NA ZMENU VZN 157


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 157
O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta KošiceNávrh na zmenu VZN   /pdf  243 kB/Zverejnené na pripomienkovanie:   01.06.2018
Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 11.06.2018 na email stanislav.takac@kosice.sk

Mestské podniky