Deň mesta Košice

NÁVRH NA ZMENU VZN 39


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 39,
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice


Návrh na zmenu VZN 39   /pdf  190 kB/

Prílohy:      
  ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018, lokalita Grot - Sprievodná správa   /pdf   105 kB/
  ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018, lokalita Grot - Záväzná časť   /pdf   105 kB/
  ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018, lokalita Grot - Situacia   /pdf   645 kB/
  ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018, lokalita Grot - Schéma záv.časti   /pdf   2,9 MB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   31.05.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.06.2018 na email   uhamke@kosice.sk
Mestské podniky