Deň mesta Košice

NÁVRH NA NOVÉ VZN


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košicee


Návrh na znenie VZN   /pdf  274 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   28.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 10.9.2017 na email   stanislav.takac@kosice.sk


Mestské podniky