Deň mesta Košice

NÁVRHY NA NOVÉ VZN:Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“


Návrh na znenie VZN s grafickou prílohou   /pdf  222 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   23.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 7.9.2017 na email   eva.ritokova@kosice.sk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
Určenie názvu ulíc „ulica na Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“, „Bedľová ulica“


Návrh na znenie VZN s grafickou prílohou   /pdf  255 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   23.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 7.9.2017 na email   eva.ritokova@kosice.sk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“


Návrh na znenie VZN s grafickou prílohou   /pdf  322 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   23.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 7.9.2017 na email   eva.ritokova@kosice.sk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“


Návrh na znenie VZN s grafickou prílohou   /pdf  360 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   23.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 7.9.2017 na email   eva.ritokova@kosice.sk

Mestské podniky