Deň mesta Košice

NÁVRH NA NOVÉ VZN:


Všeobecne záväzné nariadenie meta Košice
Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice
(ďalej len „pravidlá prenajímania sociálnych bytov“)Návrh na znenie VZN   /pdf  253 kB/Zverejnené na pripomienkovanie:   29.5.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 11.6.2018 na email   eva.dudova@kosice.sk alebo socialne@kosice.skMestské podniky