Deň mesta Košice

NÁVRHY NA NOVÉ VZN:


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
o zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice

Návrh na znenie VZN   /pdf  195 kB/Zverejnené na pripomienkovanie:   29.5.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 8.6.2018 na email   beata.lopusniakova@kosice.sk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice
o zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice

Návrh na znenie VZN   /pdf  193 kB/Zverejnené na pripomienkovanie:   29.5.2018

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 8.6.2018 na email   beata.lopusniakova@kosice.sk

Mestské podniky