Deň mesta Košice

Školstvo


Servis pre rodičov
Organizácia školského roka 2014/2015

Prázdniny
 posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
       termín prázdnin začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 29. október 2014 (streda) 30. október - 31. október 2014 3. november 2014 (pondelok)
vianočné 19. december 2014 (piatok)       22. december 2014 - 7. január 2015       8. január 2015 (štvrtok)
polročné 30. január 2015 (piatok) 2. február 2015 (pondelok) 3. február 2015 (utorok)
jarné - Košický kraj,
Prešovský kraj
20. február 2015 (piatok) 23. február - 27. február 2015 2. marec 2014 (pondelok)
veľkonočné 1. apríl 2014 (streda) 2. apríl - 7. apríl 2015 8. apríl 2015 (streda)
letné 30. jún 2015 (utorok) 1. júl - 31. august 2015 2. september 2015 (streda)

Ako na strednú školu

Bližšie informácie:
  • o možnostiach štúdia na stredných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015,
  • prihláška na strednú školu,
  • prehľad stredných škôl,
získate na adrese: http://www.uips.sk/publikacie-casopisy/ako-na-skoluInternetové stránky pre rodičov a žiakov


www.ovce.sk www.cookie.sk
www.stopline.sk www.pomoc.sk www.zodpovedne.sk


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/

Mestské podniky