Štvrtok, 30. Marec 2017

Školstvo

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2016/2017 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 76 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/