Piatok, 21. Júl 2017

Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľov školských jedální v Košiciach: ŠJ Bernolákova 16, ŠJ Kežmarská 28 a ŠJ Trebišovská 10.
- termín podania prihlášky je do 3. júla 2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A v Košiciach - termín podania prihlášky je do 30. júna 2017

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2016/2017 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 76 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 19.5.2017             DAMKO - Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017 [zip 1,3 MB] Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/