Piatok, 24. November 2017

Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Tomášikova 31 v Košiciach - termín podania prihlášky je do 28. novembra 2017

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2017/2018 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 84 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 19.5.2017             DAMKO - Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017 [zip 1,3 MB] Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/