Nedeľa, 19. August 2018

Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice - termín podania prihlášky je do 17. augusta 2018

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2017/2018 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 84 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 18.5.2018             DAMKO - Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018 [zip 3,5 MB] Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/