Piatok, 26. Máj 2017

Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach - termín podania prihlášky je do 26. mája 2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľov Materských škôl v Košiciach: MŠ Azovská 1, MŠ Palárikova 22, MŠ Budanova 6, MŠ Družicová 5, MŠ Hronská 7, MŠ Povstania českého ľudu 11 a MŠ Zuzkin park 2
- termín podania prihlášky je do 26. mája 2017

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2016/2017 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 76 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 19.5.2017             DAMKO - Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017 [zip 1,3 MB] Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/