Nedeľa, 24. September 2017

Školstvo

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Drábova 3 v Košiciach - termín podania prihlášky je do 11. októbra 2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Bernolákova 16 v Košiciach - termín podania prihlášky je do 13. októbra 2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Lidické námestie 18 v Košiciach - termín podania prihlášky je do 29. septembra 2017

Voľné  pracovné  miesta v školách a škol. zariadeniach

Organizačný harmonogram školských prázdnin 2016/2017 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice   /formát   pdf 76 kB/


Školy a školské zariadenia

Oddelenie školstva MMK

Dokumenty a tlačivá

Školské stravovanie

Servis pre rodičov

Mládež a šport
Štvorylka na Hlavnej ulici v Košiciach 19.5.2017             DAMKO - Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017 [zip 1,3 MB] Logo Ministerstva školstva SR
Projekty a granty


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/