Deň mesta Košice

Školstvo


Dokumenty a tlačivá
Legislatíva - zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR


Všeobecne záväzné nariadenia:

Koncepcie:

Správy a analýzy:

Tlačivá:


/Zdroj: oddelenie školstva MMK/

Mestské podniky