Deň mesta Košice

Formuláre žiadostí týkajúce sa dopravy a komunikácií


Formuláre žiadostí týkajúce sa zaujatia verejného priestranstva
a vjazdu a motorového vozidla do historickej časti mesta

Formuláre žiadostí prideľovania parkovacích miest pre ŤZP

Formuláre žiadostí prideľovania parkovacích miest za poplatok/Zdroj: Referát dopravy MMK/

Mestské podniky