Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu
Miestny poplatok


Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová
Tel.: 64 19 280

Referát daní a poplatkov
e-mail*: poplatky @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: 64 19 180

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


      Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

      Servis pre občanov v odpadovom hospodárstve

      Tlačivá pre poplatkové priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Košice

      Činnosť referátu daní a poplatkov


Mestské podniky