Deň mesta Košice

Práva a povinnosti


564/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991
O   O B E C N E J   P O L Í C I I


Zmena: 250/1994 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 1994
Zmena: 319/1999 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2000
Zmena: 333/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena: 445/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena: 8/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2009
Zmena: 214/2009 Z. z. s účinnosťou od 4.júna 2009

   § 3    Základné úlohy
   § 7    Základné povinnosti
   § 8    Všeobecné oprávnenia
   § 9    Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
 § 10    Oprávnenie požadovať vysvetlenie
 § 11    Oprávnenie otvoriť byt
 § 12    Oprávnenie odňať vec
 § 13    Použitie donuc. prostriedkov príslušníkmi obec. polície
 § 21    Preukazovanie príslušnosti k obecnej políciiVaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.skMestské podniky