Deň mesta Košice

Stanica - ZápadVeliteľ stanice: Ing. Vladimír Šolc
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A, trakt C. 5. posch.
Kontaktné telefónne čísla: veliteľ stanice: 055/ 6419 925
koordinátor: 055/ 6419 927,   0918 111 493
priestupky: 055/ 6419 926
email: zapad.msp@kosice.sk
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Západ

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.skMestské podniky