Deň mesta Košice

Stanica - ŠacaVeliteľ stanice: Ing. Jozef Dudra
Sídlo: Košice, Železiarenská č. 7
Kontaktné telefónne čísla: koordinátor: 0918 111 495
email: koordinator.saca.msp@kosice.sk
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Šaca
Mestská časť Poľov
Mestská časť Lorinčík


Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159


Mestské podniky