Deň mesta Košice

Stanica - Luník IX.Veliteľ stanice: Ing. Juraj Komjáti
Sídlo: Košice, Krčméryho č. 2
Kontaktné telefónne čísla: veliteľ stanice: 055/301 52 75
koordinátor: 055/301 52 76
email: koordinator.lunik9.msp@kosice.sk
Obhospodarovaný územný obvod: Mestská časť Luník IX

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159Mestské podniky