Deň mesta Košice

Mestská polícia KošiceNáčelník:
Ing. Ladislav Suchý - poverený zastupovaním
Kontaktné telefónne čísla: 055/ 641 94 82
email: ladislav.suchy@kosice.sk
   
Sídlo: Košice, Trieda SNP č. 48/A
/Magistrát mesta Košice/

Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159


Mestské podniky