Deň mesta Košice

Život a zdravie, združenie občanov

Záhonok 1195/19, 960 01 Zvolen, pobočka Košice, Tajovského 8

si kladie za svoj cieľ:

- formou osvetovej práce systematicky usmerňovať ľudí k zodpovednému prístupu k zdraviu
- realizáciou programu "New Start" motivovať verejnosť k prijatiu harmonického životného štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdravia a vysokej kvality života

Chcete schudnúť, alebo udržať ideálnu hmotnosť?

Po úvodných prednáškach MUDr. Viery Gonsorčíkovej, CSc. o osteoporéze a MUDr. Andreja Janca o cukrovke, pokračujeme v prednáškach o chudnutí každú stredu až do 27. marca 2002. 

Najbližšia prednáška bude 27. marca o témach:

1. Cholesterol a pozitívne myslenie
2. Duševné zdravie a chudnutie

Prednáškový program je spojený s ochutnávkou jedál zdravej kuchyne.

Zároveň na tejto poslednej prednáške bude založený "Klub Zdravia", ktorého program bude dohodnutý na prednáške.

Miesto:   Hlavná 68, pavilón C, zasadačka, 1.posch.
Čas:  17:00 hod.
Kontakt:     0903 639 933

lubikadan@kiwwi.sk
Milan.Guzan@tuke.sk

Posledné zmeny: 21-marec-2002
/Zdroj: Milan Guzan/

Mestské podniky