Deň mesta Košice

Slovenská numizmatická spoločnosť (SNS), pobočka Košice


Akcie:
Všeobecné burzy zberateľov - termíny v roku 2012:
- Burzy zberateľov:    17. júna 2012,   18. novembra 2012
- Numizmatické aukcie a burzy zberateľov:    15. apríla 2012,   14. októbra 2012
- Medzinárodná burza zberateľov:    12. augusta 2012

Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíková 7 (Luník VIII)

Aukčný katalóg je možné objednať na toth.jan@netkosice.sk alebo na tel.č. 0908 108 287
Verejné prednášky SNS pobočka Košice - termíny v roku 2012:
Miesto konania: Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, (tel. 055/622 32 91) 1. poschodie - hudobný salón - Košice
Čas konania prednášok: 16:00 hod.

Dátum konania, prednášajúci a téma:
- 12. III. 2012 (pondelok)    Ing. Šipoš Vladimír - Maratónske odznaky a medaile (bádanie v archíve mincovne Kremnica)
- 11. VI. 2012 (pondelok)    Dr. Ambrušová Uršula - Pečate zlatníkov zachované na písomnostiach
- 10. IX. 2012 (pondelok)    Ing. Takáč Marián - Technika razenia mincí (typy raziacich strojov)
- 12. XI. 2012 (pondelok)    Balázs Peter - Mince a mincovníctvo Imricha Thökölyho (1682-85, 1690)


Upozornenie: členovia pobočky, ktorí si neprevzali pamätné listy na slávnostnom zasadnutí pobočky, si ich môžu vyzdvihnúť u hospodára pobočky.


(emisné plány sa zobrazia po kliknutí ľavým tlačidlom myši na predchádzajúci odkaz)

Hospodár pobočky je členom k dispozícii dvakrát do týždňa od 15:00 - 18:00 hod. na adrese Hlavná č. 68 Košice, 3. poschodie, č. dverí 326, tel. č. 055 / 636 9035, mobil 0908 567 860. Konkrétne dátumy úradných hodín hospodára sú oznámené na nástenke vedľa dverí na celý mesiac vopred.

Žiadame všetkých členov, u ktorých došlo k zmene adresy alebo tel. čísla, aby zmenu nahlásili hospodárovi alebo tajomníkovi pobočky. Zároveň žiadame členov, ktorí majú mailovú adresu, aby ju taktiež nahlásili (urýchlime a zlacníme tým komunikáciu medzi sebou).
- hospodár pobočky:     Peter Macišák    
- tajomník pobočky:     Ing. Marián Takáč    

Záujemcovia o členstvo v Slovenskej numizmatickej spoločnosti majú možnosť si TU stiahnuť prihlášku o členstvo v SNS. Prihlášku je taktiež možné získať u hospodára pobočky, prípadne na našich akciách. Prihlášku prosím vytlačte obojstranne na hrubší papier a odovzdať ju môžete hospodárovi, tajomníkovi alebo hociktorému členovi našej pobočky.Vznik pobočky
V marci 1967 pod vedením pána Tomáša KRIŠTOFA sa zakladá krúžok Združenia numizmatickej spoločnosti československej. Z krúžku sa dňa 19. apríla 1969 ustanovuje košická pobočka Slovenského výboru Numizmatickej spoločnosti československej. Jej prvým predsedom sa stal Tomáš Krištof. Za dobu existencie pobočka prešla rôznymi zmenami. V súčasnej dobe má pobočka 128 členov.

Literatúra
Pobočka SNS v Košiciach má aj svoju knižnicu na požičiavanie publikácií pre členov SNS.

Pobočka numizmatického zväzu organizuje aj aukcie numizmatického materiálu a celoslovenské stretnutia zberateľov.

Zbieranie mincí
Tieto riadky nie sú určené odborníkom v oblasti numizmatiky, ani skúseným a dlhoročným zberateľom, ale začiatočníkom. Veľmi radi privítame rôzne návrhy a podnety prípadne doplnenia článkov. Taktiež sa budeme snažiť odpovedať vám na vaše otázky na emailovej adrese www.zberko@pobox.sk

Nech už pohnútky a okolnosti začiatku zbierania mincí každého z nás sú akékoľvek, je takmer isté, že postupne každý zberateľ sa začne orientovať určitým smerom. Určite starší zberatelia vám povedia, že keď začínali zbierať, tak zbierali všetko čo sa podobalo na mincu a nezáležalo im na tom, z akého obdobia tá ktorá minca bola a z ktorej časti sveta. Postupne prichádzali nato, že zbierať všetko znamená nezbierať nič. Viedlo to len k zhromažďovaniu mincí bez snahy hľadať systém v zbieraní, usporadúvaní a dopĺňaní zbierky. Takéto zbieranie iba znamená zhromažďovanie a ukladanie mincí v rôznych škatuľkách sáčkoch po zásuvkách čo často v konečnom dôsledku vedie k znehodnoteniu alebo aj k strate mincí. Takéto zbieranie nemá so skutočným zberateľstvom nič spoločné, pretože to je bezmyšlienkovite hromadenie mincí. Samotné zbieranie má viesť k budovaniu zbierky a tá má mať myšlienku. Nemysli sa tým samotné ukladanie mincí a aranžovanie. To je vecou a otázkou vkusu každého zberateľa. Je to otázka základnej orientácie a systému budovania skutočnej zbierky.

Nestačí si iba povedať "Budem zbierať antiku" Rovnako ťažko si je predstaviť počiatky zbierania mincí Františka Jozefa I /s jeho takmer 1.200 kusmi mincí/. Čo teda robiť? V prvom rade sa treba zamyslieť čo chcem zbierať. Rozhodne "zbierať všetko" sa nedá. Dá sa z toho iba vychádzať pri neskoršom rozhodovaní sa o základnej orientácii zbierky. Niekto zbiera mince podľa odborných katalógov, niekto podľa rady staršieho zberateľa niekto podľa "módneho" trendu a pod. Nie každému je numizmatická literatúra dostupná, pretože jej vychádza málo a časopisy svojím obsahom toho zberateľovi - začiatočníkovi veľa nepovedia.

Skúsime preto začiatočníkom dať niekoľko námetov.

Základnou orientáciou je prihliadnutie na územný faktor a časovo - historický.


Podľa územia - je to obľúbené, ale náročné, predovšetkým pri zbieraní moderných mincí. Kvôli ilustrácii však stačí zbierať základné nominály jednotlivých štátov.

Štát - asi najrozšírenejší systém, pretože umožňuje hlavne pri malých štátoch bez komplikovaného mincovníctva vytvoriť komplet zbierku, čo je vlastné cieľom každého zberateľa.

Historické územie - zbieranie mincí často krátko trvajúcich územných celkov, štátov ktoré zanikli, okupovaných území a pod.


Podľa časovej postupnosti:
Panovník - najobľúbenejší systém zbierania, ale veľmi náročný na kompletizáciu. Preto prichádza do úvahy pri dlhotrvajúcom mincovníctve jednotlivých panovníkov zbierať iba základné typy, nominály alebo mincovne.

Historická udalosť - stavovské povstanie, poľské povstanie, Francúzska revolúcia a pod.

Časové obdobie - mince určitého storočia, či menšieho časového výseku.


Ale veľmi pekné a hodnotné zbierky sa dajú vytvárať napr. s námetmi fauny a flóry, olympiád, pamätné mince, podľa mincovní a pod.

Ako je vidno možnosti na vytvorenie si kvalitnej a zaujímavej zbierky je dosť, je potrebné sa len poriadne zamyslieť a rozhodnúť.


Ako získavať mince
Na túto otázku je veľmi ľahká a rýchla odpoveď. Hľadať vo svojej pokladničke, alebo peňaženke. Ak si dobre prezriete drobné mince, ktoré nájdete doma zistite, že majú rôzne roky razenia. Ale skúste medzi nimi nájsť mincu, ktorá je pekná, nepoškrabaná, alebo inak poškodená. Zistíte, že to už nie je také jednoduché a ak sa vám to aj podarí, tak zistíte, že tieto mince sú jeden dva alebo tri roky staré. Ale nevešajte hlavu. Ak sa vám podarí nájsť mincu, ktorá je pekná a nepoškodená odložte si ju. Aj napriek tomu, že to bude len minca najmenšej nominálnej hodnoty. Veď aj súčastná minca raz bude stará. O pár rokov zistite, že to nebola až taká zlá rada.

Potom sú tu mince pamätné. Tieto mince sa dajú kúpiť v Národnej banke Slovenska, alebo aj v niektorých iných bankách ako napr. VÚB. Pokiaľ nie ste členom niektorej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS) musíte sledovať kedy minca bude vydaná, pretože sa vám môže stať, že ak príde neskôr mincu už nedostanete. V súčastnej dobe veľa ľudí cestuje po celom svete. Určite máte aj vy priateľov, známych, kamarátov, ktorý boli v zahraničí a po príchode im vo vreckách ostalo zopár drobných. Poproste ich či si nemôžte tie mince prezrieť a tie, ktoré sú pekné zachované si odložiť. Verím že vám vyjdú v ústrety a tých pár drobných vám darujú. Taktiež sa treba obrátiť na známych, kamarátov a samozrejme príbuzných. Od dedka a babky možno dostanete aj mincu ktorú si odložili z čias svojej mladosti. Ale musíte počítať aj s tým, že niektorí ľudia vás odmietnu, alebo kamaráti sa budú poškľabovať, ale s tým sa určite vyrovnáte.
Určite ste počuli, že tam, alebo tam je zakopaný poklad. Pravdaže čas od času sa podarí niekomu nájsť mince, ale nálezca by ich mal podľa zákona odovzdať štátu. To nie preto, aby štát zbohatol, ale aby sa poklad nerozptýlil medzi zberateľov a aby bol vedecký nález spracovaný. Podľa takýchto nálezov môžu historici celkom presne určiť kedy bol poklad zakopaný ba veľmi často aj prečo. V konečnom dôsledku nálezcovi patrí odmena.


Kupovanie mincí
Kto si chce založiť peknú zbierku mincí musí sa zmieriť s tým, že bez kupovania sa mu to asi veľmi ťažko podarí. No a musíme povedať hneď na začiatok, že pekné mince nie sú najlacnejšie. Hovorí sa, že zbierať peniaze bez peňazí sa nedá. Zbieranie mincí je pomerne drahá záležitosť. Je tiež pravda, že sa dajú kúpiť aj lacnejšie mince.

Pre začínajúceho zberateľa a hlavne pre mladšieho je asi najlepšie začať zbierať mince vlastného štátu t.j. od vzniku československej republiky t j. od roku 1918 po súčasnosť. Tieto mince sa dajú pomerne ľahko zohnať za dostupnú cenu, takže zberateľovi sa krásne zbierka rozrastá. Je pravdou, že aj medzi týmito mincami je pár kusov, ktoré sa vyskytujú menej a teda sú aj drahšie.

Nie je pravdou, že čím je minca staršia, tak je drahšia. Na začiatok bude stačiť, keď si kúpite mincu lacnejšiu, ale nech je pekná a pravá, ako mincu drahšiu, ktorá je poškodená, alebo je to falzifikát. Nie je dobrý zberateľ ten, ktorý buduje zbierku len na drahých minciach. Pripravuje sa o najväčšiu radosť zberateľa. Pravý zberateľ má rovnakú radosť z prírastku za korunu, ako aj za stovku.

Výmena
Jednou z možnosti získania minci je aj výmena. Výmena je vecou dôvery a kolegiality. Medzi zberateľmi by malo byť zásadou byť k sebe poctivý, čo je v súčastnej dobe nie stále dodržiavané. Preto hlavne začínajúci zberatelia musia byť opatrný a nekupovať drahšie mince, aj keď sa im zdá cena výhodná, prípadne ju kúpiť, ale po porade so skúsenejším kolegom.

Zachovalosť
K posúdeniu zachovalosti sa medzinárodne užíva stupnica, ktorá má desať stupňov. U nás sa používa päť stupňov zachovalosti a to:

Ražobný lesk /RL/ - minca má plne zachovaný neporušený lesk novej razby a nemá žiadne stopy po poškodení, ktoré vznikajú pri manipulácii s mincami. Mince v tomto stave sú vzácne.
Stupeň 0 - alebo banková akosť - minca neprešla obehom, všetky detaily sú neošúchané, ostré, často majú otrep vzniknutý razbou, ale vykazujú drobné stopy manipulácie.
Stupeň 1 - vynikajúca kvalita - minca neošúchaná, ktorá prešla obehom, ale všetky detaily sú ostré, neošúchané, má drobné škrabance z obehu.
Stupeň 2 - veľmi dobrá - minca trošku ošúchaná
Stupeň 3 - dobrá kvalita - minca je pekná, ale ošúchaná
Stupeň 4 - zlá kvalita - minca je ošúchaná a má vryp, alebo narazené hrany, písmena sa ťažko čítajú.
Stupeň 5 - minca je poškodená, má dierku, alebo uško, je z nej časť vylomená a pod.


Zvláštnu skupinu tvoria mince, ktoré sú razené z leštených razidiel. Na celom svete ich razia pre zberateľské účely. Sú označované ako mince "PROOF" /čítaj pruf/ čo v angličtine znamená skúška, čo však nezodpovedá skutočnosti. Aj u nás sa razia v obmedzenom množstve pamätné mince touto náročnou technikou.
V aukčných katalógoch sa ujal zvyk označovať zachovalosť minci číslami napr. 2/3. To znamená, že lícna strana mince je veľmi pekná a rub mince je pekný. V poslednom čase sa už len zriedka objaví zachovalosť minci 3. Stále častejšie sa užíva aj medzistupeň zachovalosti a to napr. -1/-2 . To znamená, že minca na lícnej strane je horšej kvality ako jedná, ale lepšej ako 2. To isté platí o rube mincí.Čo do zbierky
Zbieranie mincí, tak ako každé iné zberateľstvo nikomu nič nepredpisuje. Každý si pravidla pre budovanie svojej zbierky tvorí sám podľa hesla "Rob ako vieš a ako chceš hlavne že z toho máš radosť." Ale aj napriek tomu sú určité kritéria, čo do zbierky patrí a čo patrí do tzv. zbierky "lavórovej". To je taká zbierka, ktorú ma skoro každý starší zberateľ a sú v nej mince, ktoré nie sú vhodné do žiadnej zbierky ale zberateľovi je ľúto ich vyhodiť. Vzhľadom k tomu, že čím ďalej tým menej je kvalitného zberateľského materiálu je ťažšie si ho kúpiť a preto aj ceny sú tomu adekvátne. Malo by byť zásadou, že zberatelia moderných a súčastných mincí by do zbierky mali zaraďovať mince v zachovalosti 1/1 v krajných prípadoch keď sa jedná o vzácne mince v zachovalosti 2/2. Pri starších razbách asi od roku 1900 do 1950 by mala byť zásada zachovalosti mincí.phpoň 2/2 a skutočne len vzácne mince zachovalosti 2/3 alebo 3/2. Pri ešte starších razbách je každá rada dobrá, ale tu už si musí každý sám stanoviť kritéria. Ak zaradíte do zbierky mincu kvality 4/4 úplne pokazí vzhľad celého jej okolia. Je len vecou názoru, vkusu a v neposlednom rade aj finančných možnosti zberateľa, ako ďaleko môže v zachovalosti ísť. Jedná stredne veľká zbierka z minci dobrej kvality je krajšia a často má aj väčšiu cenu, ako veľká zbierka mincí, z ktorých by mali radosť jedine vykupovači kovov.


Čistenie
Tu platí zásada, že z mince sa má odstrániť špina a nie vrstva okysličeného kovu / patina/. Je pravdou, že ak sa minca napr. z bronzu vyleští, tak je pekná lesklá, ale kde je vzhľad starého kovu. Je potrebné znovu čakať sto rokov na vytvorenie novej patiny a to sa vám určite nebude chcieť čakať.
Takže najjednoduchšia rada je mincu dobre vyumývať vo vlažnej vode s mydlom, potom dobre opláchnuť v studenej vode a dobre vyutierať mäkkou handričkou. Zásadne mincu nečistíme rôznymi chemikáliami. Je veľká pravdepodobnosť, že minca sa poškodí a je nenávratné stratená. Starší, skúsenejší zberatelia si čistia mince aj tzv. kuchynskou chémiou. Je každému dostupná a pri troške opatrnosti sa ani minca nepoškodí. Uvedieme zopár príkladov, ale upozorňujeme, že čistenie minci týmito technikami je na vlastnú zodpovednosť.

Strieborné mince - jemná zubná pasta sa nanesie na mincu, pošúcha sa medzi prstami, potom sa dobre opláchne v studenej vode a vyutiera mäkkou handričkou.
Hliníkové mince - jemnú sóda bikarbónu zmiešame s vodou, aby nám vznikla kašička a tou kašičkou medzi prstami šúchame mincu, potom ju opláchneme a vyutierame.
Medené mince - namočíme do octu / dĺžka namočenia závisí od znečistenia / potom opláchneme a vyutierame.

Určite je viac podobných spôsobov a niektoré aj s využitím chémie, ale to je už pre skúsenejších zberateľov.


Ukladanie
Ako si usporiadať zbierku je vecou každého zberateľa. Každý si môže uložiť svoju zbierku podľa vlastného vkusu a svojich predstav. Niekto si ukladá zbierku do špeciálnych kaziet, niekto do papierových sáčkov s presným označením mincí, niekto do umelohmotných obalov s vreckami, niekto do škatuliek, ktoré sú uložené do väčších celkov a pod. Hlavne by mali byť uložené tak, aby sa nepoškodili. Čo komu vyhovuje a komu sa ako páči zisti postupne, ako mu budú mince pribúdať.

Záverom všetkým zberateľom a zvlášť začínajúcim v mene Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka Košice prajeme veľa zberateľských úspechov a radosti z vašich zbierok.

Použitá literatúra: SNS pobočka Košice - Praktická príručka pre členov a záujemcov o členstvo.

Jindřich Marco - Jak sbírat mince
/vydala Mladá fronta-Praha 1972/

Mestské podniky