Deň mesta Košice

Úrady  a  inštitúcie


Magistrát mesta Košice, © Foto: Ing. Attila Török

Samosprávne úrady

ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
predseda: JUDr. Zdenko TREBUĽA
tel.: 055/ 72 68 111 - spojovateľ
web: www.vucke.sk

MAGISTRÁT MESTA KOŠICE
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
primátor: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
tel.: 055/ 64 19 111 - spojovateľka
web: www.kosice.skÚrady štátnej správy

Obvodný úrad Košice
Hroncova 13
tel: 055/600 41 92

Obvodný úrad Košice -okolie
Hroncova 13
tel: 055/600 43 33

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Staničné námestie 9
tel: 055/680 55 55


Úrady   životného   prostredia

Krajský úrad Košice
Komenského 52
tel: 055/ 600 12 51

Obvodný úrad Košice
Adlerova 29
tel: 055/671 95 10

Obvodný úrad Košice - okolie
Adlerova 29
tel: 055/671 56 79


Pozemkové   úrady

Krajský úrad Košice
Popradská 78
tel: 055/644 51 06

Obvodný úrad Košice
Popradská 78 tel: 055/644 25 20

Obvodný úrad Košice - okolie
Popradská 78
tel: 055/642 56 81


Lesné   úrady

Krajský úrad Košice
Popradská 78
tel: 055/643 00 93

Obvodný úrad Košice
Popradská 78
tel: 055/644 10 22

Krajský stavebný úrad Košice
Komenského 52
tel: 055/600 12 60


Úrady   pre   cestnú   dopravu   a   pozemné   komunikácie

Krajský úrad Košice
Komenského 52
tel: 055/6001 13 56

Obvodný úrad Košice
Hroncova 13
tel: 055/600 41 66

Obvodný úrad Košice - okolie
Hroncova 13
tel: 055/600 41 69

Krajský školský úrad Košice
Komenského 52
tel: 055/600 13 40


Daňový úrad Košice

Rozvojová 2, 041 90 Košice
fax: 055/6853 895
tel.: spojovatel 055/7830111, 7830113, 7830403


Konzuláty

GENERÁLNY KONZULÁT MAĎARSKEJ REPUBLIKY
Hlavná 67, 040 01 Košice
tel.: 055/ 728 20 21
fax: 055/ 728 20 23

HONORÁRNY KONZULÁT BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
tel.: 055/ 789 60 02

HONORÁRNY KONZULÁT RUSKEJ FEDERÁCIE
Moldavská 10, 040 01 Košice
tel.: 055/ 694 17 37

HONORÁRNY KONZULÁT SRBSKEJ REPUBLIKY
Jesenského 12, 040 01 Košice
tel.: 0905 966 649

HONORÁRNY KONZULÁT ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA
Hutnícka 1, 040 01 Košice
tel.: 055/ 799 79 90 - 793

HONORÁRNY KONZULÁT TURECKEJ REPUBLIKY
Mlynská 2, 040 01 Košice
tel.: 055/ 622 00 23, 0905 482 140

HONORÁRNY KONZULÁT HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA
Košická 44, 080 01 Prešov

HONORÁRNY KONZULÁT UKRAJINY
Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 446 2621

HONORÁRNY KONZULÁT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
Krmanova 1, 040 01 Košice
tel.: 0907 943 726

HONORÁRNY KONZULÁT MONGOLSKA
Narodná trieda 56, 040 01 Košice
tel.: 0905 601 460

HONORÁRNY KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO
Timonova 27, 040 01 Košice
tel.: 055/ 625 0102, 0903 602 869

HONORÁRNY KONZULÁT ŠTÁTU IZRAEL
Garbiarska 5, 040 01 Košice

HONORÁRNY KONZULÁT VIETNAMSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY
Hlavná ul. 70, 040 01 Košice

HONORÁRNY KONZULÁT ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE
Vajanského 10, 080 01 Prešov
tel.: 051/759 99 50

HONORÁRNY KONZULÁT GRUZÍNSKA
Hlavná 24, 040 01, Košice
tel.: 055/ 62 55 983

FRANCÚZSKA ALIANCIA KOŠICE
Hlavná 68, 040 01 Košice
tel.: 055/ 62 57 159
/Zdroj: Zlaté stránky, Referát protokolu a zahraničných vzťahov MMK/

Mestské podniky