Deň mesta Košice

Poslanci Mestského zastupiteľstva

 Poslanecké kluby v mestskom zastupiteľstve - aktuálny stav
 Poslanci MZ zoradení podľa volebných obvodov
 Zmeny v poslaneckom zbore MZ v priebehu volebného obdobia r.2014 - 2018


Poslanci Mestského zastupiteľstva
zvolení v komunálnych voľbách v r.2014 na obdobie r.2014 - 2018
Za SMER-SD    
Mgr. Jozef Andrejčák
Ing. Juraj Briškár
JUDr. Ing. Otto Brixi
MUDr. Mária Grüllingová
Ing. Ján Jakubov
MVDr. Anna Jenčová
JUDr. Jaroslav Kaifer
Ing. Marek Kandráč
Ing. Stanislav Kočiš
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.      
Ing. Dušan Petrenka
JUDr. Martin Petruško
Ing. Andrej Sitkár
Mgr. Renáta Šramková
 
Za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, NOVA,
SaS, SMK-MKP, KDS, OKS, DS
JUDr. Tibor Bacsó
Ing. Iveta Kijevská
Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Daniel Rusnák
 
Za PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Ladislav Šaňa
Nezávislí kandidáti
JUDr. Cyril Betuš
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
PhDr. Katarína Čižmáriková
Ing. Ján Dečo
Marián Gaj
Mgr. Tomáš Gáll
Mgr. Marcel Gibóda
Mgr. Ľubomír Grega
Ing. Alfonz Halenár
JUDr. Jaroslav Hlinka
Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD.
Ing. Jozef Karabin, MBA
JUDr. Marek Kažimír *)
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
Ing. Jaroslav Polaček
Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA ***)
Mgr. Oto Žarnay
 
Za SIEŤ
Ing. Marián Gál, PhD. **)
MUDr. Igor Jutka, MPH
MUDr. Ján Sekáč
Miroslav Špak


*) vzdal sa poslaneckého mandátu 8.12.2014, od 8.12.2014 náhradník MUDr. Milan Maďar

**) zánik poslaneckého mandátu 26.5.2015, od 3.6.2015 náhradník Mgr. Bernard Berberich

***) vzdal sa poslaneckého mandátu 4.7.2017, od 10.7.2017 náhradníčka Mgr. Lucia Gurbáľová


Poslanci Mestského zastupiteľstva
 1990-1994
 1994-1998
 1998-2002
 2002-2006
 2006-2010
 2010-2014

Mestské podniky