Deň mesta Košice

Odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva

Volebné obdobie 2014 - 2018
/Zdroj: Referát samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky