Deň mesta Košice

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2018Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(pondelok) (pondelok)
03.09.2018           17.09.2018          
26.11.2018           10.12.2018          Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(streda) (pondelok)
15.08.2018           27.08.2018          JUDr. Martin Petruško
námestník primátora mesta Košice   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky