Deň mesta Košice

Č a s o v ý   p l á n
rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2017Rokovania mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Rokovanie MZ
   
(pondelok) (pondelok)
04.09.2017           18.09.2017          
27.11.2017           11.12.2017          Rokovania mestskej rady

Uzávierka materiálov     Rokovanie MR
   
(streda) (pondelok)
(09.08.2017)   23.08.2017         (21.08.2017)   preložené na 04.09.2017        
08.11.2017           20.11.2017          MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky