Deň mesta Košice

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2017Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(pondelok) (pondelok)
04.09.2017           18.09.2017          
27.11.2017           11.12.2017          Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(streda) (pondelok)
(09.08.2017)   23.08.2017         (21.08.2017)   preložené na 04.09.2017        
08.11.2017           20.11.2017          MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky