Deň mesta Košice

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2018Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(pondelok) (pondelok)
29.01.2018           12.02.2018          
29.03.2018 (štvrtok)           16.04.2018          
04.06.2018           18.06.2018          Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(streda) (pondelok)
10.01.2018             22.01.2018            
07.03.2018           19.03.2018          
16.05.2018           28.05.2018          MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky