Deň mesta Košice

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2017Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(pondelok) (pondelok)
13.02.2017           27.02.2017          
10.04.2017           24.04.2017          
05.06.2017           19.06.2017          Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(streda) (pondelok)
(25.01.2017)   31.01.2017 (utorok)           (06.02.2017)   preložené na 09.02.2017 (štvrtok)         
22.03.2017           03.04.2017          
17.05.2017           29.05.2017          MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky