Deň mesta Košice

Č a s o v ý   p l á n
rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na II. polrok roku 2010Rokovania mestského zastupiteľstva

P.č. Uzávierka materiálov     Rokovanie MZ
     
  (pondelok) (utorok)
  23.08.2010           07.09.2010          
  (11.10.2010)     22.10.2010            (26.10.2010)     preložené na 04.11.2010 (štvrtok)      Rokovania mestskej rady

P.č. Uzávierka materiálov     Rokovanie MR
     
  (štvrtok) (utorok)
  01.07.2010           13.07.2010          
  05.08.2010           17.08.2010          
  09.09.2010           21.09.2010          
  30.09.2010           12.10.2010    Ing. František Knapík
primátor mesta   


/Zdroj: Kancelária samosprávnych orgánov MMK/

Mestské podniky