Deň mesta Košice

Fond zdravia mesta Košice

Zmluvy o poskytnutí grantu
rok 2018 - I. kolo

Číslo zmluvy Dátum podpisu IČO Subjekt Predmet Suma
MK/A/2018/025404 11.04.2018 31996361 Psychosociálne centrum, Lofflerova 2, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 7/2018 400,00 €
MK/A/2018/026096 12.04.2018 35542641 Základná škola Drábova 3, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 3/2018 500,00 €
MK/A/2018/026074 13.04.2018 42106541 Športovostrelecký klub Košice, Opatovská cesta 121, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 15/2018 300,00 €
MK/A/2018/026477 12.04.2018 31256503 FACILITAS, n.o., Spišské námestie 4, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 10/2018 500,00 €
MK/A/2018/026481 13.04.2018 35542888 Základná škola Slobody 1, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 13/2018 700,00 €
MK/A/2018/026669 16.04.2018 35543132 Materská škola Palárikova 22, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 19/2018 400,00 €
MK/A/2018/026835 15.04.2018 42323762 Občianske združenie G mini Dance team, Sputniková 7, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 20/2018 700,00 €
MK/A/2018/026932 13.04.2018 35559420 Materská škola Budapeštianska 1, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 1/2018 500,00 €
MK/A/2018/026475 13.04.2018 00691135 Materská škola Oštepová 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 14/2018 700,00 €
MK/A/2018/026986 16.04.2018 35573180 Evanjelická materská škola Muškátová 7, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 17/2018 300,00 €
MK/A/2018/027120 16.04.2018 42245273 Materská škola Rumanova 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 6/2018 400,00 €
MK/A/2018/027581 18.04.2018 457928520001 Dobrovoľnícke centrum Košíc-organizačná jednotka Inštitútu pre otázky samosprávy o.z., Jenisejská 4, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 22/2018 1 000,00 €
MK/A/2018/027586 18.04.2018 35541725 Klub slovenských turistov "Medicína" Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 4/2018 250,00 €
MK/A/2018/028748 19.04.2018 50562819 Občianske združenie kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 2/2018 250,00 €
MK/A/2018/028750 12.04.2018 42097631 Atletický klub Slávia Technická univerzita Košice o. z. , Watsonova 4/A, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 16/2018 500,00 €
MK/A/2018/029520 19.04.2018 35517301 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Mestský výbor Košice (Csemadok), Kováčska 38, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 21/2018 125,00 €
MK/A/2018/029523 20.04.2018 42111510 Občianske združenie Maják nádeje, Helsinská 10, 040 13 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 23/2018 500,00 €
MK/A/2018/029551 22.04.2018 42242789 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Watsonova 7, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 5/2018 500,00 €
MK/A/2018/030128 16.04.2018 42331641 Občianske združenie PIMPOLLO, Čingovská 9, 040 12 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 12/2018 500,00 €
MK/A/2018/031760 03.05.2018 00641219 Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava Zmluva o poskytnutí grantu 8/2018 500,00 €
MK/A/2018/032577 02.05.2018 50809172 SEWAS, o. z., Piešťanská 12, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 11/2018 400,00 €
MK/A/2018/034250 14.04.2018 35542713 Základná škola Kežmarská 28, 040 23 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 9/2018 200,00 €
MK/A/2018/034262 17.04.2018 035542781 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice Zmluva o poskytnutí grantu 18/2018 300,00 €


Mestské podniky